Про забезпечення якості освіти

  •  Положення про внутрішню систему забезпечення якості    освітньої діяльності та якості освіти.
  • Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу